Energiek in paneelbouw!

Renovatie gemaal Zuiderpark, Den Haag

Nieuwe pompinstallatie rioolgemaal Zuiderpark te Den Haag

In opdracht van civiel aannemer DWW heeft v.d. Arend op deze locatie een geheel nieuwe pompinstallatie geïnstalleerd. Deze nieuwe installatie was noodzakelijk door de geplande bouw van de Sportcampus in het Zuiderpark. De bestaande ontvangstkelder van het huidige gemaal was niet diep genoeg om aansluiten van de nieuwe rioolleidingen mogelijk te maken.

In opdracht van Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft v.d. Arend een nieuwe pompkelder ontworpen welke in het civiele bestek opgenomen werd.

De nieuwe pompinstallatie bestaat uit 3 pompen met elk een capaciteit van 100 m3/h. De derde pomp is reserve.  Het leidingwerk is uitgevoerd in RVS 316 i.v.m. de medium temperatuur. Na plaatsing van de kelder zijn de pompen met leidingwerk geïnstalleerd en is de bestaande besturingskast uitgebreid met een derde pompbesturing.

Paneelbouw Zuiderpark
Afsluiters Zuiderpark
Pompen Zuiderpark