Energiek in paneelbouw!

Kierbesluit Haringvliet fase Voorne Putten Oost

an der Arend Installaties heeft installaties geleverd en geïnstalleerd t.b.v. het project Kierbesluit Haringvliet. Eind 2016 zijn alle installaties bedrijfsklaar opgeleverd.

Door v.d. Arend Installaties zijn de volgende installatie(delen) gerealiseerd:

-       7 stuks automatisering stuwen t.b.v. watergangen

-       4 stuks zoutmetingen t.b.v. inlaatwater vanuit Haringvliet

-       1 verversingsgemaal inclusief besturing t.b.v. de vestinggracht van Hellevoetsluis

-       1 vacuuminstallatie inclusief besturing t.b.v. een dubbele hevelinlaat (2 x ø 600 mm)

Alle installaties zijn uitgerust met TMX locatiemonitoren.

Meer Informatie over dit project kunt u vinden op de website www.kierharingvliet.nl.