Energiek in paneelbouw!

HHS Schieland en de Krimpenerwaard, Koornmolengat

Natuurgebied

Het natuurgebied Koornmolengat is een laatste stukje moerasveen aan de noord-oostzijde van de Rottemeren Het ligt tussen de Rottemeren en de Tweemanspolder. In het zuid-oosten ligt Zevenhuizen. In 1994 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en het Recreatieschap Rottemeren, besloten om bij het Koornmolengat een helofytenfilter aan te leggen. Het filter, hier een klein moerasje met riet, is in 1996 aangelegd tussen de Rottemeren en het Koornmolengat. Het doel van het filter is om de externe belasting vanuit de Rotte terug te dringen, waardoor de waterkwaliteit in de plassen van het Koornmolengat word verbeterd.

Van der Arend

Van der Arend heeft de complete technische en duurzame installatie geleverd en geïnstalleerd. Twee pompen, geschikt voor 24 Volt, met elk een capaciteit van 3500 liter per uur pompen het water uit het natuurgebied 60 centimeter hoger in het helofytenfilter.
De pompinstallatie draait op windenergie en zes 24 Volts zonnepanelen. Een set accu's zorgt voor stroom in tijden dat er geen of minder zon is. Het systeem wordt bestuurd met een PLC van ABB en is middels GSM apparatuur verbonden met de hoofdpost van het HHS. Bij een te kort aan zonlicht kunnen de accu's de stroomvoorziening vijf dagen opvangen.

Een helofytenfilter werkt alleen als het riet groeit, overdag en in de zomer. In de winter en 's-nachts gaat de pomp uit. De installatie bepaalt in 'het pompseizoen' zelf via een algoritme de tijdstippen tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Zonnepanelen, Schieland