Energiek in paneelbouw!

UL - CSA

UL Certificaat
De normen voor veiligheid van elektrotechnische en elektronische producten evenals de regelgeving rond het keuren en certificeren van producten wijkt aanzienlijk af ten opzichte van de Europese regels. Een CE markering zoals deze verplicht is in Europa voldoet niet aan de regels zoals die gelden voor de Verenigde Staten.

Van der Arend Installaties B.V. is door Underwriters Laboratories Inc. (UL) gecertificeerd voor het bouwen van industriële schakelpanelen volgens UL508a bestemd voor de VS en Canada en is daardoor de aangewezen partner voor het succesvol realiseren van deze exportproducten.

Engineering
Bij projecten die volgens de UL norm moeten worden uitgevoerd, wordt al in de engineeringsfase rekening gehouden met een groot aantal aspecten ten aanzien van materiaalkeuze en veiligheid.
De materiaalkeuze zoals panelen, voedingen, omvormers, schakelaars, veiligheden, klemmen etc. vindt plaats op basis van individueel goedgekeurde componenten.
Kenmerkend voor de Amerikaanse normen zijn de specifieke eisen ten aanzien van de brandveiligheid van materialen, de elektrische veiligheid.
Deze eisen komen ook terug in de dimensionering en uitvoering van hoofdstroom-en motorschakelingen en worden in de engineering meegenomen.
Schema’s en tekeningen worden conform de UL norm uitgevoerd en gedocumenteerd.

Paneelmontage
Voor de montage gelden specifieke nomen en voorschriften die nauwgezet moeten worden gevolgd. Materiaalopstelling, draaddikte en draadkleuren, isolatie, coderingen etc. zijn bepalend voor een gecertificeerd paneel welke na een uitgebreide test wordt afgerond met het aanbrengen van een cUL label.

Onze montageafdeling bouwt ook panelen waarvan het engineering traject is uitgevoerd door onze opdrachtgevers. Voordat echter met de montagewerkzaamheden wordt gestart, wordt het ontwerp door onze engineeringsafdeling nauwkeurig getoetst op de UL normen en eisen, zodat ook hier het project kan worden afgerond met het aanbrengen van een label.

 UL - CSA

Belichting UL-CSA
UL CSA paneel