Energiek in paneelbouw!

Gemeenten

Van der Arend Installaties is bij diverse gemeenten actief op het gebied van werktuigkundige- en elektrotechnische installaties. Dit betreft rioolgemalen, besturing, telemetrie, bergbezinkvoorzieningen, meetsystemen voor overstorten en grondwater. Maar ook op het gebied van inspecties en (NEN3140)keuringen.